وی برنامه ریزی هوشمندانه  ، نظم وانضباط،کنترل ونظارت ،پرهیز ازنا امیدی،شک ونگرانیهای بی مورد ،نترسیدن وباور اینکه ما می توانیم را ازتعابیردیگر نامگذاري امسال با عنوان همت مضاعف –کار مضاعف از سوي رهبر معظم انقلاب عنوان کردوگفت:بسیاری از کشورها توسعه وپیشرفتهای خودرا مدیون معادن ومنابع زیرزمینی نمی دانند بلکه مدیون توانمندیها،پتانسیلها ومنابع درونی ،انگیزش ذهنی ،نیروهای خلاق متفکران ،اندیشمندان وفرهیختگان خود می دانند به عبارتی 90درصد توانمندیها وظرفیتهای که مابیرون دنبال آنها می گردیم بیشتر دردرون ما می باشند.

کشفی بابیان اینکه  با همت مضاعف و كار مضاعف  می توان باعث هدایت  ايران اسلامي  به سمت فتح بلندترين قله‌هاي پيشرفت شودو  نام ايران و ايراني همواره در صدر كشورهاي پيشرفته قرار می گيردخاطرنشان کرد:ما به عنوان عضوی از جامعه ،یک خانواده ورسانه با تعهد ،نشاط ،شادابی ،انگیزه می توانیم شعار امسال رادرجامعه  ترویج وتحقق بخشیم .

مدیرکل صداوسیمای مرکز خوزستان همچنین تصریح کرد: شعار همت مضاعف –کار مضاعف می گوید که امکانات ظرفیتهاوپتانسیلها کافی است وما باید با نوآوری ،ابتکار ،خلاقیت وتیزهوشی از تمام ظرفیتهای خالی آنها استفاده نماییم.

+ نوشته شده توسط حسین عبدالعزیزی در سه شنبه هفدهم فروردین ۱۳۸۹ و ساعت 7:47 |


Powered By
BLOGFA.COM